שאלות ותשובות

סריקת רשת מקצועית מקיפה ותוצאות מיידיות
עד כה בדיקות רקע דיגיטליות התבצעו ע"י משרדי חקירות או נותני שירותי מידע, תוצאות התקבלו לאחר זמן רב ובעלות גבוהה לכל בדיקה בודדת. לכן התועלת הפוטנציאלית בכריית מידע ממוקד מהרשת לא הייתה נגישה לכולם. CHECKNET מגשרת על הפער באמצעות מערכת מתקדמת  המפיקה דוחות מעמיקים על כל אדם או חברה, תוך מספר דקות ובעלות שרק אמצעים טכנולוגיים יכולים לאפשר.

בהחלט. אנו מבצעים איתור של מידע הקיים במקורות הגלויים ברשת בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, תשי"א -1981 והנחיות שהוצאו מכוחו.

ראשית, מנועי החיפוש גוגל, בינג ואחרים סורקים חלק קטן מהמידע הקיים ברשת, יחד עם זאת מציגים תוצאות בכמות שאינה ניתנת לעיבוד ומיצוי באמצעים אנושיים בלבד.
מדובר במנועים, שבכדי למצות את יכולותיהם נדרש ידע מקצועי, היכרות מעמיקה עם הרשת ויכולת להתמודד עם המידע האינסופי המוצע. כל זאת ועוד עושה הטכנולוגיה שלנו.
בנוסף, מרבית המידע ברשת נמצא בארכיונים, במאגרים וברשתות החברתיות, ואלו אינם נסרקים על ידי מנועי החיפוש, כך שעל מנת להגיע אל מידע זה יש צורך בהכרת הרשת ולעיתים גם ברכישת גישה מורשית.

דקות ספורות, במהלכן מערכת CHECKNET סורקת את רחבי הרשת, מסננת תוצאות, מעבדת נתונים ומציגה דוח עם המידע הנוגע לנושא החיפוש.

כן. ניתן לחפש אנשים וחברות בכל העולם (ובכל שפה) באמצעות הדוח הבסיסי בלבד (מאגרים עסקיים וממשלתיים מתייחסים לבעלי מספרי זיהוי ישראליים בלבד).

מספר זיהוי מאפשר קבלת מידע עסקי וכלכלי (במידה וישנו כזה) שלא ניתן להשיגו בכל דרך אחרת. נתונים אלו יאפשרו לאמת/לסתור ולהעמיק את הידוע לכם. עם זאת, ניתן להפיק סריקת רשת מלאה ומקיפה גם ללא מספר זיהוי.

"לא" זאת גם תשובה, ובמקרים רבים זאת בדיוק התשובה שאתם רוצים לקבל מסריקת רשת מקיפה. מיעוט המידע מצביע על כך שהמועמד/ת אולי לא חיות רשת, אבל גם על כך כי אין להם בעיות משפטיות, כלכליות, עסקיות או כל בעיה אחרת המונעת מהם לבצע היטב את חלקם בהתקשרות.

הפקת דוח על עצמכם היא צעד מומלץ לכל מי שמעוניין לדעת מה קיים אודותיו, להכין עצמו לראיון ולתקן עיוותים ופרסומים שגויים במידה וקיימים. קחו בחשבון שזה בדיוק מה שיעשה מי שירצה להעסיק או לעשות איתכם עסקים.